Úvod
Úvod

EZS, EPS
EZS, EPS

PTV, SKV
PTV, SKV

PCO
PCO

Ostatní
Ostatní

Ukázka
Ukázka

Profil firmy

 

KOMPLEXNÍ DODÁVKY BEZPEČNOSTNÍCH SYSTÉMŮ

Společnost Kelcom International soustřeďuje svou činnost do oblasti navrhování, projekce, dodávky, montáže, revize a servisu bezpečnostních a sdělovacích systémů pro široký okruh zákazníků s působností po celém území České republiky. Základem je vysoká spolehlivost dodávané technologie společně s kvalitně provedenou montáží a rychlým servisem.

Vznik naší společnosti se váže na exist
enci Elektrotelevizní služby v Ostravě jako podniku poskytující, mimo jiné i služby při zabezpečování ochrany osob a majetku. Počátkem 90. let jsme působili nejdříve jako konsorcium. S přibývajícími nároky na komplexní poskytování služeb rostly i nároky na řízení, organizaci a technickou odbornost firmy. Tento moment dal v r. 1993 základ pro přechod již nevyhovující struktury konsorcia na společnost. Ke zkvalitnění řízení a odborného růstu společnosti přispěly počátkem roku 2001 rovněž personální změny. V tomtéž roce byla prohloubena činnost společnosti o provozování pultu centralizované ochrany objektů včetně nepřetržitého dispečinku HOTLINE pro řízení servisní činnosti v rámci ČR. V současnosti je naše společnost součástí sítě deseti společností KELCOM International v ČR.

Na kvalitu prováděných služeb poukazují rovněž příslušné certifikáty :

- ASOCIACE TECHNICKÝCH BEZPEČNOSTNÍCH SLUŽEB GRÉMIUM ALARM
- CERTIFIKAČNÍ INSTITUT ČESKÉ ASOCIACE POJIŠŤOVEN
- ISO 9001:2000 - odborné školení k přípravě certifikace
- NÁRODNÍ BEZPEČNOSTNÍ ÚŘAD - Zákon č.148/1998 Sb. O ochraně utajovaných skutečností

KELCOM International

Daliborova 42, 709 00 Ostrava, Czech Republic
Tel: (+420) 596 611 887, NONSTOP HOTLINE 596 639 829-30, 602 240 491
Fax: (+420) 596 611 887, E-mail:
info@kelcomov.cz