Úvod
Úvod
Profil firmy
Profil firmy
PTV, SKV
PTV, SKV
PCO
PCO
Ostatní
Ostatní
Ukázka
Ukázka

EZS, EPS

 

ELEKTRICKÁ ZABEZPEČOVACÍ SIGNALIZACE - objekty s průměrnými riziky

Princip střežení spočívá v hlídání daného prostoru vhodnými prostorovými čidly, s doplněním o nástrahové kontakty, na vytipovaných dveřích. Skleněné plochy je možno střežit spolehlivými, prostorovými audiodetektory. K tísňové signalizaci nabízíme, kromě pevně montovaných tísňových spínačů, i osobní, bezdrátová tísňová tlačítka, velikosti přívěsku. Snímací prvky mohou být napojeny na některou z 10 variant 4, 6, 8, 16 a 128 smyčkových ústředen s ovládáním samostatnými ovladači až z pěti míst současně. Špičková varianta ovladače s LCD displejem dovoluje komunikaci s uživatelem v českém textu a na připojenou tiskárnu provádí zápis jednotlivých operací a poplachů. Pomocí přídavného modulu ústředny lze dálkově, přes tel. linku, zařízení ovládat popř. získávat informace o jeho okamžitém stavu.Výstupů z ústředen lze použít ke všem druhům signalizací a jejich kombinací; (siréna, maják, automat. tel. volba (ATV) do bytu, ATV na hlídací službu, PCO na Policii ČR). V případě použití vhodných snímačů a čidel, lze těchto systémů za určitých okolností používat i ke sledování vzniku požáru, úniku plynu, stavu teploty, tlaku, hladiny vody atd., což podstatně zvyšuje využitelnost těchto systémů.

 

ELEKTRICKÁ ZABEZPEČOVACÍ SIGNALIZACE - objekty s vyššími riziky

Ke střežení prostor s vyššími riziky používáme speciální systémy určené pro objekty zvláštní důležitosti.

Vyznačují se těmito vlastnostmi:

- programové vybavení speciálně aplikované pro použití v objektech zvláštní důležitosti
- nejvyšší hodnocení zkušebny VDS (Německo) i TESTALARM (ČR)
- systém je velmi flexibilní, program je možno do nejmenších detailů modifikovat dle požadavku objektu
- neomez. počet smyček (programové spojení více než 200 sm. bloků)
- max. počet programových výstupů 50, ovládání KZS, Bankomatů, dveří, reflektory, závary, osobní magnetické karty, atd.
- veškeré texty na displeji jsou v českém textu
- časová závislost platnosti přístupových kódů
- možnost připojení tiskárny a počítače
- možnost monitorování jednotl. panelů z jednoho místa
- programové spojení na PC několika druhů systémů EZS, EPS, PTV do jednoho centrálního pracoviště.

 

VENKOVNÍ OBVODOVÁ OCHRANA

Systém SENTRAX

Zařízení firmy SENTRAX svou unikátní technologií splňují všechny potřeby moderního obvodového zabezpečení. Jendou z možných variant je střežení pomocí podzemního detekčního kabelu, který je uložen pod povrchem v zemi (asfaltě, betonu). Senzorové kabely vytvářejí elektromagnetické detekční pole, které vystupuje nad povrch země. Nespornou předností tohoto systému je prakticky nemožná lokalizace a tudíž napadení systému. Z toho vyplývá také vysoká účinnost přes 99%.

Systém Intelli-FLEX

Na rozdíl od předchozí varianty jedná se u systému I-FLEX o povrchový detekční systém založený na principu snímání zvuku deformací plotu. Jedná se o ekonomicky výhodnější systém (cca. 700,-/m) s určitou nevýhodou ve viditelnosti detekčního kabelu. Systém reaguje na zvuk vyvolaný otřesy způsobené manipulací s plotem (podlezení, přelezení, prostřihnutí apod.). Jedinečný způsob vyhodnocování signálu tzv. Adaptiv Algorithm je řízen programem uloženým v paměti EEPROM. Toto nastavitelné vyhodnocování nabízí mnoho předností pro potlačení falešných poplachů. Připojitelný senzor pro snímání okamžitých povětrnostních podmínek umožňuje přizpůsobení citlivosti aktuálnímu počasí bez snížení detekční schopnosti. Další možnou zajímavou aplikací je ochrana důležitých kabelových datových vedení.ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE

V této oblasti Vám můžeme nabídnout výrobky firmy ARITECH, ZETTLER, ESSER, SCHRACK a LITES. Jedná se o klasické smyčkové systémy až po adresné analogové systémy pro náročnější aplikace umožňující rozlišit až několik tisíc hlásičů s možností připojení tiskárny a komunikací s uživatelem pomocí LCD displeje. Ze širokého sortimentu hlásičů požáru lze nabídnout i hlásiče do tzv. EX prostředí.

KELCOM International

Daliborova 42, 709 00 Ostrava, Czech Republic
Tel: (+420) 596 611 887, NONSTOP HOTLINE 596 639 829-30, 602 240 491
Fax: (+420) 596 611 887, E-mail:
info@kelcomov.cz